دنیای من قلم من

نویسندگان می نویسند. رویاپردازان درباره آن سخن می گویند.

دنیای من قلم من

نویسندگان می نویسند. رویاپردازان درباره آن سخن می گویند.

بدون کلمات، بدون نوشتن و بدون کتاب ها، هیچ تاریخی و هیچ مفهومی از انسانیت وجود نخواهد داشت.

« هرمان هسه»

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

در اوج نا امیدی دستت را فشردم و تو را به آغـ*وش کشیدم،
تمنای تو را جویا شدم همچو؛ چشمانی که در انتظار غروب لبخند‌های توست.
حسرت تنها یادگاری است که از خاطرات تو برای من به جا مانده،
و نمی‌توانم چیز دیگری را در میان دست‌های خالی مانده‌ام، تماشا کنم.
از دست دادن تو،
مانند تماشای لحظه‌ای بود که جانم از وجودم بیرون کشیده می‌شود و تو گویی این جانم بود که می‌رفت و مرا تنها در پشت سر جا می‌گذاشت.
غریبانه مرا تنها گذاشت.​

«غزاله طباطبایی »

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۹ ، ۲۱:۲۸
Qazal tabatabaie


فریاد مرا از یاد برده‌ای همانند خزانی که در طلوع لحظه‌هایت غروب می‌کند.
کویر دلِ مرا دریاب که غریبانه و در اوج نا امیدی،‌ در تاریکی فرو می‌رود.
سقوط من، استیصال و درماندگی وجود توست
پس دریاب دل به غم نشانده‌ی مرا...
پس دریاب حال پریشان مرا...​

 

« غزاله طباطبایی »

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۹ ، ۲۰:۳۱
Qazal tabatabaie